Vykupujeme podíly všech velikostí

 • Jste spoluvlastníkem nemovitosti a chcete svůj podíl prodat?
 • Nemáte ze své části žádný užitek, příp. jen starosti a neshody s ostatními spoluvlastníky?
 • Už Vás nebaví hradit provozní náklady spojené s vlastnictvím podílu, ze kterého vlastně nic nemáte?
 • Pak svůj podíl prodejte! Zbavíte se starostí i nežádoucích nákladů a získáte konečně klid.

Získejte cenovou nabídku zdarma ještě dnes

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů pouze pro účely nezávazné nabídky

Předkupní právo po novele občanského zákoníku

Od 1.7.2020 vešla v účinnost novela ustanovení týkajících se předkupního práva, která toto právo prakticky vyřazuje z praxe. Výjimky jsou sepsány v § 1124 a 1125 občanského zákoníku. Prakticky pak bude připadat v úvahu např. výjimka v případě dědictví, kdy spoluvlastníci mají povinnost uplatnit předkupní právo max. do 6 měsíců.

Nové znění §1124 Občanského zákoníku zní:

(1) Bylo-li spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a převádí-li některý ze spoluvlastníků svůj podíl, mají ostatní spoluvlastníci k podílu po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví předkupní právo, ledaže spoluvlastník podíl převádí jinému spoluvlastníku nebo svému manželu, sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé. Neujednají-li si spoluvlastníci, jak předkupní právo vykonají, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.

(2) Předkupní právo mají spoluvlastníci i v případě, že některý ze spoluvlastníků převádí podíl bezúplatně; tehdy mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu. To platí i v jiných případech zákonného předkupního práva. 

Zjednodušeně lze tedy konstatovat, že předkupní právo tak, jak ho znala předchozí právní úprava občanského zákoníku, přestalo existovat. Pokud jste nemovitost koupili a budete ji následně prodávat nebo darovat, nemusíte svůj podíl na nemovitosti žádnému ze spoluvlastníků již nabízet. Pouze pokud byste nemovitost např. zdědili, budete mít tuto povinnost jen po dobu 6 měsíců. Jestliže ale s prodejem nebo darováním počkáte na uplynutí lhůty, bude i tento následný převod oproštěn od povinnosti realizace předkupního práva. GARANT FINANCE, s.r.o.

Vykupujeme všechny nemovitosti včetně PODÍLŮ

 • BYTY
 • DOMY
 • POZEMKY
 • ČINŽOVNÍ DOMY
 • HOTELY
 • AREÁLY
 • OBCHODY
 • KANCELÁŘE

VYŘEŠÍME JAKÝKOLIV PROBLÉM 

Špatný stav

Špatný technický stav bytu nebo domu pro nás není žádný problém.

Právní vady

Právní vady jako jsou exekuce, zástavní práva, dluhy apod, umíme vyřešit.

Věcná břemena

Vykoupíme také nemovitosti zatížené věcným břemenem doživotního užívání.

Nájemce

Pronajaté nemovitosti nám nevadí, a to ani v případě problematických nájmů. 

Družstevní byt

Byty v družstevním vlastnictví vykupujeme stejně tak, jako např. ve vlastnictví s.r.o.

Vyklizení 

Pokud o vybavení nemáte zájem, nemovitost vyklidíme na vlastní náklady.

Stěhování 

Máte obavy ze stěhování? Naše partnerská firma Vás přestěhuje ZDARMA!

Nespěcháme

Pokud budete potřebovat nemovitost i nadále chvíli užívat, rádi vyhovíme.

Od počátku je Vám k dispozici náš právník, který Vás zdarma informuje o každém kroku.


Zachráníme Vás před dražbou

Slovo majitelky

Velice mě těší, že se k nám klienti vrací po 10, 15 a více letech. Pracujeme v oboru, který stále ještě nemá v České republice tu nejlepší pověst. Já a můj team se snažíme, aby se oblast realit stala prestižním oborem tak, jak je tomu v západních zemích. Naše hesla jsou dlouhá léta stále stejná: poctivost a profesionalita. Opíráme se o ně při poskytování všech našich služeb, což oceňují nejen senioři, které vnímáme jako citlivou a ohroženou skupinu. Náš přístup oceňují i mladší ročníky, kterým v dnešní hektické době přijde vhod, že platí vše, na čem se s námi dohodnou a nemusí investovat svůj drahocený čas do řešení problémů. 

"Spokojenost a důvěra klientů je nejvyšší prioritou naší firmy!"

Lea Moravcová, majitelka společnosti GARANT FINANCE


Reference 2020

Eva Majtánová

Byt Kladno: Díky rychlému jednání firmy GARANT FINANCE se podařilo zachránit můj byt z již nařízené dražby. Byt jsem mohla užívat ještě 6 měsíců. Během této doby se našel kupec za tržní cenu a já se mohla přestěhovat.

Jiří Dohnal

RD Mladá Boleslav: Po půl roce neúspěšného prodeje rodinného domu jsem oslovil společnost GF se zájmem o výkup. Již za tři dny došlo k uzavření kupní smlouvy za velmi solidních podmínek  a k vyplacení zálohy. 

Marie Boušková

Byt Zlín: Zdědila jsem byt po otci, který byl zatížen dluhy a exekucemi. Již za týden od oslovení společnosti GF jsme měli vyčíslené všechny exekuce. Následně došlo k jejich úhradě a k uzavření kupní smlouvy. 

Monika Zavadilová

Byt Praha 2: V privatizaci jsem získala od obce byt, na který jsem si musela půjčit, ale kvůli korona viru jsem přišla o práci a nemohla splácet závazky. GF vyřešila celou moji situaci k mé velké spokojenosti.

Reference byly poskytnuty s výslovným souhlasem našich klientů. Děkujeme, GF

Rychlý kontakt:

Nezávazný odhad online

Popište nám stručně Vaši nemovitost a my Vám obratem zpracujeme nezávaznou nabídku.

Chci odhad zdarma